Akasya Two-Person Bench

Critical Fall Height

-

Dimensions( L x W x H )

1.5m x 0.80m x 0.95m

Age Group

-

Capacity

1-2

Color

Çift kuleli ağaç ev oyun grubu

Robiwood ürünlerinde kullanılan Robinia Pseudoacacia(Akasya) ağacı, yapısı gereği doğal koruyucu maddeler içerdiğinden
dolayı çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal koruyucu maddelerle işlem görmemektedir. “Doğa dostu oyun alanları”
misyonuyla tasarlanan Robiwood ürünlerinde, “minimum plastik” politikası uygulanmaktadır.

ORGANİK ÜRETİM

Orman, sahil, kamp alanı gibi doğal bölgelerdeki organik bütünlüğü bozmayan
oyun alanları inşa ediyoruz.

“Doğa dostu oyun alanları” misyonuyla tasarlanan Robiwood ürünlerinde, endüstriyel kullanım için yetiştirilen FSC onaylı
ağaçlar kullanılmaktadır. Bununla beraber, koruyucu malzeme olarak da yalnızca organik yağlar kullanmaktayız.

ORGANİK OYUN ALANLARI

Kentsel mekanlardaki yeşil alanlarda, çocukların rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılarken,yetişkinler için de doğal dinlenme alanları yaratıyoruz.

Ürettiğimiz masalsı ve doğal oyun alanları ile çocuklarımız dijital eğlence araçlarından uzaklaşırken, doğaya temas ederek
yaşıtlarıyla sosyalleşiyor. Böylece fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.